Apakah kesannya jika saya tidak membayar saman?

Jika mahasiswa tidak menjelaskan saman yang telah dikeluarkan, nama akan dimasukkan dalam senarai mahasiswa berhutang. Ianya akan menjejaskan urusan pendaftaran matapelajaran dan juga konvokesyen.