Apakah kemudahan yang diberikan kepada keluarga staf sekiranya staf meninggal dunia?

Setiap staf yang meninggal dunia dalam perkhidmatan akan diberi wang bantuan mengurus jenazah berjumlah RM3,000.00. Wang ini akan disampaikan kepada waris dalam tempoh 24 Jam selepas pihak BPO mendapat maklumat kematian. Bantuan ini adalah selaras dengan peruntukan yang ada dalam Pekeliling Perkhidmatan bil. 9/1991 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam.