+(6)07-5533333 jabatanpendaftar@utm.my

Hubungi Kami

gerbang

Bahagian Keselamatan,
Universiti Teknologi Malaysia,
81310 UTM Johor Bahru,
Johor Darul Ta’zim
Tel:      07-5530014 / 30002
Fax:     07-5530432
 
Fb:     https://www.facebook.com/bahagiankeselamatanutm