+(6)07-5533333 jabatanpendaftar@utm.my

SESI 2013/2014

CONTOH PELEKAT KENDERAAN UTM SESI  2013/2014

LPU 3 STAF PESARA MPM
LPU STAF PESARA MPM
PELAJAR RORA SPACE ORG AWAM
PELAJAR PERDANA RO / RA PELAJAR SPACE ORANG AWAM

 

 PENJUALAN PELEKAT KENDERAAN UTM SESI 2013/2014

Dimaklumkan bahawa penjualan pelekat kenderaan UTM sesi 2013/2014 bagi staf dan orang awam akan bermula pada 1 Ogos 2013 dan mahasiswa mulai 2 September 2013.

Sehubungan itu, memandangkan pihak Bahagian Keselamatan akan melaksanakan penjualan pelekat secara dalam talian, staf dan mahasiswa UTM Johor Bahru boleh membuat permohonan secara online mulai sekarang di http://ask.utm.my (pautan di UTMonline) password adalah 1234. Walau bagaimanapun pelekat hanya boleh diambil di Unit Lalulintas, Bahagian Keselamatan mulai tarikh yang dinyatakan di atas. Penjualan untuk  pelekat Mahasiswa/i akan dilaksanakan selepas Pendaftaran Mahasiswa baru. Harap Maklum
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Please be informed that the sale stickers of UTM session 2013/2014 for staff and the public will begin on 1st August, 2013 and students from 2nd September, 2013.
Staff and students of UTM Johor Bahru can apply online from now at http://ask.utm.my (link to UTMonline). However, stickers will only be issued at the Traffic Unit, Security Division from the date stated above. Sales for Students stickers / i will be undertaken after the registration of new students. Please Note
Thank you.

Sumber: Bahagian Keselamatan (22 Julai 2013)