+(6)07-5533333 jabatanpendaftar@utm.my

Unit Lalulintas

lalulintas copy

 UNIT LALULINTAS
1. Pengurusan Penjualan Pelekat Kenderaan.
2. Pengurusan Kes Kemalangan Jalan Raya Dalam Kampus.
3. Pengawalan Dan Memastikan Kelicinan Perjalanan Lalulintas Dalam Kampus.
4. Mengiring Pelawat-Pelawat Kenamaan Dalam Kampus.