2222

Pada  27.03.2013 Audit 5S telah di buat oleh pihak HCD ke Bahagian Keselamatan agar keadaan dalam pejabat sentiasa mengikut standart yang tertaklut dalam peraturan 5s