Select Page
DATA YANG DIBERIKAN ADALAH SULIT TERTAKLUK KEPADA AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 DAN HANYA DIBENARKAN UNTUK DIGUNAKAN BAGI TUJUAN INI SAHAJA

BORANG PERMOHONAN DATA STAF UTM 19/06/2022
Adakah anda bersetuju ?