UCAPAN PERASMIAN BENGKEL KAI

Pada tahun 2014, sebanyak 20 KAI dalam empat (4) perspektif telah dibangunkan bagi menjayakan KAI Universiti bagi tahun 2014  yang mana 3 daripadanya adalah menyumbang secara langsung manakala 5 KAI menyumbang secara tidak langsung. Secara keseluruhannya, dengan...