UCAPAN PENGARAH BAHAGIAN KESELAMATAN UTM UPACARA PEMBUKAAN LATIHAN TEMPATAN ASKAR WATANIAH 14 KOMP KPTD AW UTM SKUDAI PADA 6 MAC 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

1. YANG BERUSAHA LEFTANAN MUHAMMAD ADIB BIN JAMIL PENOLONG PEGAWAI PEMERINTAH 7 KOMPENI KOR POLIS TENTERA DIRAJA, YANG DIHORMATI TUAN MOHD FAIZAL BIN ABD LATIB PEGAWAI KESELAMATAN KANAN, KSM 7 KOMP KPTD, KSM 14 KOMP KPTD (AW), PTT KANAN-PTT KANAN, GURU AGAMA PASUKAN, SAUDARA DAN SAUDARI YANG DIKASIHI SEKALIAN,

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH DAN SALAM SEJAHTERA…..

2. TERLEBIH DAHULU MARILAH KITA MENGUCAPKAN SYUKUR KEHADRAT ALLAH SUBHANAHU WATAALA KERANA DENGAN LIMPAH KURNIANYA DAPAT KITA BERKUMPUL DI PAGI YANG BERKAT INI BAGI UPACARA PEMBUKAAN LATIHAN TEMPATAN ASKAR WATANIAH 14 KOMP KPTD (AW) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. SKUDAI BAGI TAHUN 2019. ALHAMDULILLAH, UPACARA INI BERLANGSUNG DENGAN JAYANYA TANPA SEBARANG PERKARA YANG TIDAK DIINGINI BERLAKU.

SAUDARA DAN SAUDARI YANG SAYA HORMATI SEKALIAN,
3. TERLEBIH DAHULU SAYA INGIN MENGUCAPKAN SYABAS KEPADA PASUKAN 7 KOMPENI KPTD SELAKU TUAN RUMAH PUSAT LATIHAN SERTA TELAH MEMBERI KOMITMEN YANG TINGGI DALAM MENEMPATKAN SEBAGAI PUSAT LATIHAN ASKAR WATANIAH DI PASUKAN INI. SAYA PERCAYA SAUDARA DAN SAUDARI DAPAT MENIMBA ILMU PENGETAHUAN YANG TINGGI DIDALAM LATIHAN BIDANG KETENTERAAN.

4. SEPERTI YANG KITA SEMUA SEDIA MAKLUM, MATLAMAT DAN OBJEKTIF DALAM PELAKSANAAN LATIHAN INI ADALAH UNTUK MELAHIRKAN WARGA ASKAR WATANIAH YANG MEMPUNYAI KEYAKINAN DAN KEKENTALAN JATI DIRI DAN KEROHANIAN. DISAMPING ITU, LATIHAN-LATIHAN YANG AKAN DIJALANKAN AMAT PENTING SERTA MEMBOLEHKAN SESEORANG ASKAR WATANIAH MENDAPAT ILMU PENGETAHUAN YANG TINGGI SERTA PENDEDAHAN DI DALAM BIDANG LATIHAN KETENTERAAN

SAUDARA DAN SAUDARI SEKALIAN,

5. DI DALAM USAHA KITA MENCAPAI KEARAH MATLAMAT INI, SUKA SAYA TEGASKAN BAHAWA PENCAPAIAN SAUDARA DAN SAUDARI ADALAH BERGANTUNG PADA SIKAP POSITIF TERUTAMA SEKALI KESUNGGUHAN DALAM MENGIMPLIMENTASIKAN LATIHAN INI DALAM KEHIDUPAN HARIAN TANPA MENGABAIKAN PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA DAN ORGANISASI. SAYA JUGA MENGINGATKAN AGAR SAUDARA DAN SAUDARI TIDAK TERLIBAT DALAM GEJALA-GEJALA YANG TIDAK SIHAT YANG MENCEMARKAN IMEJ ORGANISASI DAN PERKHIDMATAN.

6. AKHIR KATA, SEKALI LAGI SAYA MENGUCAPKAN TAHNIAH DAN SELAMAT MAJU JAYA KEPADA SAUDARA SAUDARI MENJALANI LATIHAN INI DENGAN BAIK.
SAYA PERCAYA APA YANG SAUDARA SAUDARI PELAJARI DI DALAM BIDANG INI AKAN DIGUNAKAN DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN SAUDARA SAUDARI SEKALIAN.

7. DENGAN LAFAS BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, SAYA DENGAN INI MERASMIKAN UPACARA PEMBUKAAN LATIHAN TEMPATAN ASKAR WATANIAH 14 KOMP KPTD AW UTM SKUDAI BAGI TAHUN 2019 DENGAN RASMINYA. SEKIAN SAYA SUDAHI DENGAN WABILLAHITAUFIK WALHIDAYAH WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH DAN SALAM SEJAHTERA.