03-2180 5088 registrar.kl@utm.my

Your Title Goes Here

PUAN NURUL AIZZAH BINTI AHMAD RAZALI

PEGAWAI TADBIR

(KETUA SEKSYEN SPB)

aizzah@utm.my

03 – 2180 5353

Your Title Goes Here

ENCIK MOHD FAHMI BIN LEMAN

PEMBANTU TADBIR

(PENGURUSAN LATIHAN)

mohdfahmi@utm.my

03 – 2180 5015

Your Title Goes Here

ENCIK MUHAMMAD AZRI BIN IBRAHIM

PEMBANTU OPERASI

(PENGURUSAN FASILITI LATIHAN)

mazri.kl@utm.my

03 – 2180 5015