Apakah Hubungan Antara Trek DCP Dengan Kenaikan Pangkat?

Melalui DCP penilaian bagi kenaikan pangkat staf adalah berdasarkan trek yang dipilih. Pemilihan trek adalah berdasarkan kepada kecenderungan minat, kerterlibatan, kepakaran bidang dan perancangan pemerkasaan bidang kepakaran dalam kerjaya masing-masing serta sumbangan yang diberikan sepanjang perkhidmatan.