Bagaimanakah hendak mendapatkan Surat Jaminan Perubatan (Guarantee Letter) ?

Surat Jaminan Perubatan (GL) boleh dicetak sendiri oleh staf melalui web HRMIS (https://hrmis2.eghrmis.gov.my). Manakala bagi GL IJN akan dikeluarkan oleh Bahagian Pengurusan Organisasi.