Aluan

aluanProCansKata-Kata Aluan
Tan Sri Dato Dr. Yahya Awang
Pro-Canselor
Universiti Teknologi Malaysia
aluanNCKata-kata Aluan
Prof. Datuk Ir. Dr. Wahid bin Omar
Naib Canselor
Universiti Teknologi Malaysia
aluanPengerusiKata-kata Aluan
Pro. Dr. Azlan Bin Abdul Rahman
Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk
Majlis Citra Karisma 2014