Sistem Saluran Maklumbalas Pelanggan

Sistem ini dikenali SSMP iaitu sebagai satu saluran maklumbalas pelanggan terhadap perkhidmatan kami. Sistem dibangunkan untuk :

1. Anda adalah pelanggan bernilai kami;

2. Kami mengambil berat tentang kualiti perkhidmatan kami;

3. Keselesaan dan kepuasan saudara menjadi matlamat kami;

4. Kerjasama saudara dalam memberi maklumbalas/aduan/cadangan akan membantu kami mempertingkatkan lagi
mutu perkhidmatan kami.