Services

Pengurusan Modal Insan (HCM)

Unit Pengurusan Modal Insan (HCM) adalah salah satu unit dalam Pejabat Pendaftar UTM Kuala Lumpur. Unit ini memainkan peranan penting dalam urusan berkaitan perkhidmatan personal staf meliputi pelbagai aspek. Antara fungsi dan aktiviti HCM ialah >>

Pengurusan Modal Insan (Perjawatan)

Unit Perjawatan adalah unit yang baru ditubuhkan di dalam Pejabat Pendaftar UTM Kuala Lumpur. Unit ini ditubuhkan bagi mengambil alih sebahagian tugas daripada UTM Johor Bahru bagi mengendalikan staf di UTM Kuala Lumpur, antara fungsi dan aktiviti unit ini ialah >>

Pembangunan Modal Insan (HCD)

Unit Pembangunan Modal Insan (HCD) adalah salah satu unit dalam Pejabat Pendaftar UTM Kuala Lumpur. Unit ini memainkan peranan penting dalam urusan berkaitan pembangunan diri dan kebajikan staf meliputi pelbagai aspek. Antara fungsi dan aktiviti HCD ialah >>

Keselamatan

Unit Keselamatan adalah unit yang ditempatkan dalam pengurusan Pejabat Pendaftar UTM Kuala Lumpur. Unit ini memainkan peranan penting dalam urusan berkaitan keselamatan dan persekitaran universiti dalam pelbagai aspek. Antara fungsi dan aktiviti unit ini ialah >>