Pentadbiran

Unit Pembangunan Modal Insan (HCD) adalah salah satu unit dalam Pejabat Pendaftar UTM Kuala Lumpur. Unit ini memainkan peranan penting dalam urusan berkaitan pembangunan diri dan kebajikan staf meliputi pelbagai aspek. Antara fungsi dan aktiviti HCD ialah:-

HCD (PERKHIDMATAN)

FUNGSI

1. Merancang dan menguruskan kursus dalaman mahupun luaran untuk pembangunan diri staf UTM KL.

2. Menguruskan kemudahan staf dari aspek kebajikan.

3. Memastikan perkhidmatan yang cepat, mesra dan tepat.

AKTIVITI UTAMA

1. Menguruskan Latihan/Kursus/Bengkel/Seminar Anjuran Luar dan Dalaman

2. Bekerjasama dengan Pejabat Pendaftar UTMJB mengendalikan urusan Peperiksaan dan Kursus PTK

3. Mengeluarkan Surat Jaminan Perubatan (GL) staf

4. Pengurusan kemudahan perubatan staf

5. Menguruskan kad pengenalan staf dan kad matrik pelajar

6. Menguruskan pembayaran tiket kapal terbang dan klinik panel.

7. Menguruskan surat keluar masuk

AKTIVITI LAIN

1. Menguruskan permohonan, pertukaran klinik panel oleh staf

2. Menguruskan penyimpanan dan pelupusan Arkib UTM Kuala Lumpur

3. Mengemaskini rekod tahunan kursus staf UTM Kuala Lumpur