FAQs: Pengurusan Sumber Manusia

Berikut adalah FAQs berkaitan Unit Pengurusan Modal Insan:

 

 

Sebarang soalan berkaitan boleh juga diajukan kepada farahana@utm.my