CSI for IT Courses 2017

Soal Selidik Tahap Kepuasan Pelanggan Kursus / Bengkel (IT)

Tajuk Kursus Tarikh
1. Microsoft Excel 2013  27 & 28 Feb 2017
2. Adobe Ilustrator CS5  15 & 16 Mac 2017
3. Microsoft Powerpoint  28 & 29 Mac 2017
4. Microsoft Word Advance  05 & 06 April 2017
5. Microsoft Excel 2013 Advance  16 & 17 Ogos 2017
6. Adobe Photoshop  27 & 28 Sep 2017
7. Microsoft Access  22 & 23 Nov 2017