Latihan Jangka Panjang

Staf bukan akademik digalakkan meningkatkan kelayakan akademik.  Sehubungan dengan itu, universiti melalui HCD merangka program ini sebagai salah satu inisiatif pembangunan modal insan staf dengan memberikan penajaan berbentuk biasis kepada pemohon yang layak.  Program ini khusus untuk staf bukan akademik Gred 1 – 40.

Objektif program:

i. Meluaskan peluang pendidikan untuk memakmurkan masyarakat umum;

ii. Menerajui ilmu Sains dan Teknologi;

iii. Meningkatkan keberkesanan sumbangan ke arah pengkayaan negara;

iv. Meningkatkan kecemerlangan pembangunan dan penggunaan Sains dan Teknologi;

v. Memberi tumpuan dan pengukuhan dalam bidang pembuatan sesuai dengan keperluan negara;

vi. Meningkatkan kualiti sumber manusia sejajar dengan keperluan negara dan;

vii. Meningkatkan prestasi pengurusan Universiti melalui budaya korporat.

(Dilawati 1,343 kali, 1 lawatan hari ini)