HUBUNGI KAMI

PERKARA STAFF BERTANGGUNGJAWAB NO. TELEFON
TIMBALAN PENDAFTAR KANAN ISMAAL BIN SAMAT 07-5530409
Setiausaha: NUR SHAHDA MD ESA 07-5530416
PENTADBIRAN ABDUL JALIL BIN MAULANI 07-5530312
PENGURUSAN LATIHAN AMIRUL SHAHRIN BIN AMIR 07-5537950
AMINUL MAZAN BIN RASMAN 07-5531116
MUHD HAFIZUDDIN BIN ZAKRIA 07-5531116
AMIRUL ARIFF BIN ZAINAL
KEMUDAHAN PUSAT LATIHAN HALIZA BTE ABDUL HAMID 07-5537682
ZAIMI BIN SHAHARANI 07-5537756
HAMZAH BIN ZAINAL ABIDIN 07-5537679
KUALITI HCD (5S, KIK, TQO, ISO, OSH) ARIFFIN BIN BASSERANY 07-5530358
ARNIZAH BTE ISMAIL 07-5537949
TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG NOR AZREEN BINTI IBRAHIM 07-5530362
TEMPAHAN RUANG PUSAT LATIHAN ZAIMI BIN SHAHARANI 07-5537756

 

Senarai Staf HCD

 

 

(Dilawati 1,310 kali, 1 lawatan hari ini)