OSHE

POLISI

KESELAMATAN, KESIHATAN DAN PERSEKITARAN

UTM Komited menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk seluruh staf, pelajar dan orang awam selaras dengan kehendak perundangan Malaysia.

Bagi menjalankan polisi ini UTM akan

  • Melaksankaan Sistem Pengurusan Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran yang memenuhi standard kebangsaan dan antarabangsa.
  • Menyedia dan melaksanakan pelan tindakan bagi membolehkan pelbagai aktiviti dijalankan dalam persekitaran yang selamat dan sihat.
  • Memupuk budaya kerja yang selamat melalui pendidikan dan penambahbaikan berterusan.
  • Menyediakan wadah bagi penyertaan dan penglibatan staf dalam amalan keselamatan, kesihatan dan persekitaran dan
  • Meyemak polisi keselamatan kesihatan dan persekitaran apabila perlu.

 

Prof. Ir. Dr. Wahid bin Omar
Naib Canselor
Universiti Teknologi Malaysia
2 september 2013

 

Slide 1
Slide 1

 

 

(Dilawati 242 kali, 1 lawatan hari ini)