Skim Latihan Akademik Muda – SLAM – (Penambahbaikan Kepada Skim Felo Penyelidik)

Adalah dimaklumkan bahawa Penambahbaikan Skim Felo Penyelidik UTM telah diluluskan oleh pihak Universiti dan kini dikenali sebagai Skim Latihan Akademik Muda (SLAM).

Skim ini adalah tambahan dalam pelan penggantian staf akademik dan menggantikan Skim Felo Penyelidik sedia ada. Bagaimanapun, pelan penggantian staf akademik melibatkan Skim Felo Akademik (Pekeliling Pentadbiran Bil.30/2012) dan Pensyarah Gred DS45 (Sementara) akan terus diamalkan.

SLAM menjadi skim utama dan merupakan sebagai skim ‘default’ bagi semua skim yang digunapakai dalam pelan penggantian staf akademik.

Pautan : Pekeliling Pentadbiran Bil. 4/2015