Pengurusan Kod Fail

failSemua semakan dan pendaftaran kod fail Universiti diminta untuk merujuk ke Pejabat Bhg. Pengurusan Organisasi, Pejabat Pendaftar. Ini bagi memastikan kod-kod fail yang didaftarkan adalah seragam dan mudah dibuat semakan. Sebarang pertanyaan boleh berhubung terus dengan staf bertugas di talian 07-5530172.

TERKINI!
Pejabat ini melalui Unit Arkib sedang dalam membangunkan draf kod fail menggunakan standard format Urusan Am dan Fungsian. Ini adalah saranan daripada Arkib Negara Malaysia (ANM) bagi memudahkan urusan pengurusan pemfailan disamping membantu pihak Universiti dalam menguruskan proses pelupusan dan pengarkiban melalui Jadual Pelupusan Rekod (JPR).