Pemindahan Rekod Ke Arkib Negara Malaysia

 

Carta Alir Pemindahan Rekod Ke Arkib Negara Malaysia

 

 

Kumpulan Rekod yang boleh dipindahkan

 • Rekod yang wujud sebelum 1948
 • Rekod Peribadi/ Buku Perkhidmatan
 • Rekod lebih 20 tahun bernilai rujukan
 • Berdasarkan JPR
 • Rekod terperingkat yang diturun taraf – terbuka
 • Dipersetujui KP Arkib Negara

Pemindahan RekodKenapa?

 • Menjimatkan perbelanjaan kerajaan dan mengatasi masalah ruang simpanan jabatan
 • Rekod-rekod yang mempunyai nilai kekal dan sejarah terpilih dengan selamat untuk keperluan rujukan dan penyelidikan
 • Meningkatkan kecekapan jabatan dalam aspek pengurusan rekod kerajaan

Nilai Rekod

 • Nilai Pentadbiran
 • Nilai Perundangan
 • Nilai Kewangan
 • Nilai Sejarah
 • Nilai Kebudayaan
 • Nilai Penyelidikan