Pelupusan Rekod

Proses pelupusan rekod di jabatan adalah dipusatkan di Pejabat Bahagian Pengurusan Organisasi bagi UTM Johor Bahru. Manakala bagi kampus UTM Kuala Lumpur adalah melalui Pejabat Pendaftar UTM Kuala Lumpur.

Tujuan proses pelupusan ini dipusatkan adalah bagi menyeragamakan proses permohonan pemusnahan rekod kepada Arkib Negara Malaysia (ANM). Selain itu, kaedah perekodan dan permohonan kepada ANM juga dapat diselaraskan dan distandardkan mengikut kepeluan ANM yang bertindak sebagai agensi yang bertanggungjawab memantau rekod-rekod awam di agensi-agensi kerajaan dan badan berkanun.

Sumber rujukan:

1. Pekeliling Perkhidmatan Bil 5 Tahun 2007 – Panduan Pengurusan Pejabat

2. Akta Arkid Negara 2003

3. Jadual Pelupusan Rekod Kewangan dan Perakaunan

4. Jadual Pelupusan Rekod Urusan AM – ANM

5. Borang Permohonan Pemusnahan Rekod

5.1Jadual Pelupusan Rekod
5.2Borang 2/08- Borang Pemohonan Bagi Pemusnahan Rekod Awam
5.3 BorangĀ  3/08 : Borang Permohonan Bagi Pemusnahan Rekod Elektronik
5.4 Borang 4/08 : Borang Permohonan Bagi Pemusnahan Rekod Kewangan dan Perakaunan
5.5 Borang 5/08 : Borang Permohonan Bagi Pelupusan Fail (Yang Tidak DiNyatakan Dalam Jadual Pelupusan Rekod)
5.6 Borang Permohonan Bagi PelupusanĀ  Rekod Kartografi
5.7 Borang Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Seni Bina
5.8 Borang Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Pandang Dengar
5.9 Borang 9/08 : Borang Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Terbitan Dan Bahan Bercetak (Yang Tidak DiNyatakan Dalam Jadual Pelupusan Rekod)
5.10 Borang 10/08 : Borang Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Elektronik (Yang Tidak DiNyatakan Dalam Jadual Pelupusan Rekod)
5.11 Borang 11/08 : Borang Permohonan Bagi Pemindahan Rekod Awam
5.12 Borang 12/08 : Penentusahan Pemusnahan Rekod Awam
5.13 Borang Arkib 13/2008 : Penentusahan Pemusnahan Rekod Kewangan Dan Perakaunan