Pengurusan Mel UTM

Bahagian Pengurusan Organisasi (BPO), Pejabat Pendaftar adalah bahagian yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan Mel Universiti yang merangkumi perkhidmatan penghantaran surat rasmi dalam dan ke luar Universiti. Setiap surat/ bungkusan yang diterima daripada Fakulti/ Jabatan untuk dihantar menggunakan perkhidmatan mel Universiti hendaklah mendapat kelulusan pegawai bertanggungjawab di Fakulti/ Jabatan masing-masing terlebih dahulu. Maklumat lanjut …………

Sebarang pertanyaan, hubungi :-

Unit Mel Universiti
Bahagian Pengurusan Organisasi

Pejabat Pendaftar
07-5530440/ 30442/ 31213

Sumber Rujukan :-
Peraturan Pengurusan Mel Universiti 2017