PENGGUNAAN KAD MATRIK

Selain berfungsi sebagai kad pengenalan diri, kad matrik UTM juga digunakan sebagai:

i. Kad akses warga universiti yang diberikan kebenaran khusus untuk memasuki ruang bilik atau kawasan tertentu.

ii. Penggunaannya juga diperluaskan untuk peminjaman buku di perpustakaan dengan mengimbas bar kod kad matrik.

KATEGORI KAD MATRIK

Kad Matrik merupakan salah satu daripada 5 jenis kad Identiti UTM. Ia terdiri daripada dua kategori:

i. Kad Matrik Mahasiswa
Setiap mahasiswa yang menuntut di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) akan dibekalkan dengan kad matrik sebagai tanda nama pengenalan semasa berada di dalam kampus. Kad matrik mahasiswa berdasarkan latar belakang gambar pada kad seperti berikut:

Contoh Kad Matrik Mahasiswa

ii. Kad Matrik Staf

Setiap staf yang melapor diri di UTM akan dibekalkan dengan kad matrik sebagai pengenalan diri. Perbezaan kad matrik staf adalah pada latar belakang gambar pada kad seperti berikut:

Contoh Kad Matrik Staf Tetap/ Kontrak

Contoh Kad Matrik Lantikan Post-Doctoral / Lantikan Geran Penyelidikan

PERMOHONAN PENGGANTIAN KAD MATRIK

Bagi mahasiswa atau staf yang ingin menggantikan kad matrik di atas sebab-sebab kehilangan, kerosakan dan perubahan maklumat, bayaran akan dikenakan seperti berikut:

Permohonan penggantian kad matrik adalah dengan menggunakan borang atas talian iaitu melalui imbasan QR Kod yang hanya boleh diakses apabila pemohon datang ke pejabat BPO secara fizikal.

Penggunaan borang permohonan fizikal (cetakan) telah dijumudkan bermula Julai 2020.

PERMOHONAN SALINAN KAD MATRIK MAHASISWA : ATAS KEPERLUAN DOKUMEN SOKONGAN

Mahasiswa yang belum menerima kad matrik fizikal dan memerlukan salinan kad matrik bagi tujuan dokumen sokongan boleh membuat permohonan dengan melengkapkan borang atas talian seperti pautan di bawah. Salinan kad matrik akan diemelkan kepada pemohon.

eForm Salinan Kad Matrik

PANDUAN PEMBAYARAN PENGGANTIAN KAD MATRIK

Berkuatkuasa pada 2 Februari 2020, bayaran penggantian kad matrik telah boleh dibuat secara atas talian (online) di portal e-commerce dan resit digital boleh dimuat turun setelah pembayaran berjaya dilaksanakan.

Portal E-commerce: https://ecommerce.utm.my/v3/

Tatacara Pembayaran:

 

PERKHIDMATAN PENGEPOSAN KAD MATRIK

(Visited 725 times, 7 visits today)