Kad Matriks

Kemudahan kad matriks di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) terbahagi kepada  dua (2) iaitu:

1. Kad matriks mahasiswa
2. Kad matriks staf

Kad Matriks Mahasiswa

Setiap mahasiswa yang menuntut di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) akan dibekalkan dengan kad matriks sebagai tanda nama pengenalan semasa di dalam kampus. Kad matriks mahasiswa berdasarkan latar belakang gambar pada kad seperti berikut:

NO. PROGRAM WARNA LATAR BELAKANG
1. Pasca Ijazah, Sarjana Muda & Diploma Putih


Kad Matriks Staf

Setiap staf yang melapor diri di UTM akan dibekalkan dengan kad matrik sebagai pengenalan diri. Perbezaan kad matrik staf adalah pada latar belakang gambar pada kad seperti berikut:

NO. LANTIKAN WARNA LATAR BELAKANG
1. Lantikan Universiti (Tetap/ Kontrak) Biru
2. Lantikan Pusat Tanggungjawab Kuning


Kehilangan / Penggantian Kad Matrik

Bagi mahasiswa atau  staf yang ingin menggantikan kad matrik di atas sebab-sebab kehilangan, kerosakan dan penggantian, bayaran akan dikenakan seperti berikut:

NO KATEGORI STATUS CETAK CAJ
1. Mahasiswa
1. Perubahan Maklumat RM 20.00
2. Rosak RM 20.00
3. Hilang RM 30.00
2. Staf 1. Perubahan Maklumat RM 20.00
2. Rosak RM 20.00
3. Hilang RM 30.00
3. Pesara 1. Perubahan Maklumat RM 10.00
2. Rosak RM 10.00
3. Hilang RM 20.00


Borang :
Borang Kad Matrik Terkini Staf/Pelajar  (Kertas Putih)

Matric Card Status:
Please check your Matric Card status HERE