Kalendar

Kalendar akademik adalah rangka kerja aktiviti di dalam satu sesi akademik.

Kalendar Akademik UTM dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Kalendar Akademik Program
Diploma dan Kalendar Akademik Program Sarjana Muda.

Kalendar Akademik Sesi 2013/2014 – Program Diploma
Kalendar Akademik Sesi 2013/2014 – Program Sarjana Muda