Hubungi Kami

Pelanggan digalakkan hadir terus ke kaunter kami untuk sebarang urusan dan pertanyaan di:

Bahagian Pengurusan Akademik

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

Aras 4, Bangunan Canseleri Sultan Iskandar

Universiti Teknologi Malaysia

81310 UTM  Johor Bahru

Johor Darul Takzim

Kami juga boleh dihubungi di talian:

1. Unit Senat (Mesyuarat ahli senat, kalendar akademik)

  • 07-5530354 / 07-5530458

2. Unit  Peperiksaan & Pengijazahan (Transkrip, ijazah & diploma, peperiksaan, akuan graduan, kajian pengesanan graduan)

  • 07-5530324 / 07-5530459

3. Unit Konvokesyen (Majlis konvokesyen, pakaian konvokesyen)

  • 07-5531157 / 07-5530363

4. Unit Pentadbiran & Kualiti (Pejabat Am, Tempahan ruang, permohonan MUET)

  • 07-5530351

4. Unit Kemasukan & Rekod (Pengambilan & pendaftaran pelajar, pengemaskinian rekod pelajar, pertukaran program)

  • 07-5537809 / 07-5537539 / 07-5537552