Unit Pembangunan & Kualiti

Perkhidmatan Pembangunan & Kualiti

 • Pengurusan modal insan.
 • Pengurusan fasiliti dan keperluan pejabat.
 • Pengurusan kewangan pejabat.
 • Pengurusan pentadbiran am pejabat.
 • Pengurusan program kualiti.
 • Pengurusan sasaran kerja tahunan / BSC / KAI.

Pengurusan Pentadbiran Am Pejabat

 • Menguruskan laporan pejabat.
 • Menguruskan tempahan ruang .
 • Menguruskan surat masuk.
 • Menguruskan surat keluar.
 • Menguruskan percetakan pejabat.
 • Menguruskan fail pejabat.
 • Mesyuarat Bahagian Pengurusan Akademik.

Pengurusan Program Kualiti

 • Pengurusan MS.ISO 9001:2008.
 • Pengurusan Program KIK/5S/SPP.

Pengurusan Sasaran Kerja Tahunan/BSC/KAI

 • Urusan penyediaan sasaran kerja/KAI unit.
 • Pemantauan dan laporan sasaran kerja/KAI unit.

Lain-Lain Perkhidmatan

 • Pengurusan peperiksaan luar.