Unit Konvokesyen

Pengurusan Majlis Konvokesyen

  • Urusetia Majlis Konvokesyen Universiti.
  • Mengurus pakaian konvokesyen Universiti.
  • Pengurusan jemputan graduan.
  • Pengurusan Majlis Konvokesyen (yang melibatkan urusetia majlis).
  • Pengurusan Pakaian Konvokesyen.
  • Pengemaskinian laman sesawang konvokesyen.