Select Page

Arahan/Prosedur Kerja Pejabat Pendaftar

Pemakluman

  • Dokumen di bawah adalah dalam bentuk PDF dan hanya boleh dibuka menggunakan Adobe Reader.
  • Dokumen memerlukan Kata Laluan (Password) untuk dibuka. Sila hubungi Urusetia (Encik Mohamad Redha Ext:30082 atau Puan Mariam Ext:30475) untuk mendapatkan capaian maklumat berkenaan.
  • Kesemua dokumen adalah di bawah kategori ‘Dokumen Terkawal’ dan hanya boleh digunakan bagi tujuan rujukan sahaja. Sekiranya dicetak, dokumen yang dicetak dikategorikan sebagai ‘Dokumen Tidak Terkawal’.
Bil. Prosedur/Arahan Kerja
Bahagian Identifikasi Edisi Pindaan Tarikh Kuatkuasa Muat Turun
1. Prosedur Pengurusan Siasatan BK PP/BK/PPS/18 2 A 17.06.2015 pdf-icon1
 2. Prosedur Pengurusan Pelekat Kenderaan BK PP/BK/PPP/19 2 A 01.09.2016 pdf-icon1
 3. Prosedur Pengurusan Kawalan Keselamatan Am BK PP/BK/PPK/20 2 0 07.12.2012 pdf-icon1
 4. Prosedur Pengurusan Keluar Masuk Senjata Api Dan Peluru BK PP/BK/PSA/28 2 B 25.10.2016 pdf-icon1
 5. Prosedur Kemudahan Perubatan Staf UTM BPO PP/BPO/KPS/21 2 C 01.07.2015 pdf-icon1
 6. Arahan Kerja Pelantikan Baru Dan Lantikan Semula Klinik Panel BPO  PP/BPO/KPS/21.01  2 B  11.08.2016 pdf-icon1
 7. Arahan Kerja Pendaftaran/Pertukaran Klinik Panel BPO  PP/BPO/KPS/21.02  2 0  07.12.2012 pdf-icon1
 8. Arahan Kerja Bayaran Perubatan BPO  PP/BPO/KPS/21.03  2 0
 07.12.2012 pdf-icon1
 9. Prosedur Pengurusan Mel Universiti BPO  PP/BPO/PMU/22  2 A
 20.04.2015 pdf-icon1
 10. Arahan Kerja Pengurusan Mel Pos Laju/Kurier/Berdaftar  BPO  PP/BPO/PMU/22.01  2 A  20.04.2015 pdf-icon1
 11. Prosedur Pengurusan Kad Matrik UTM BPO  PP/BPO/PKM/23  2 B
 15.06.2015 pdf-icon1
 12. Prosedur Pengurusan Pelan Insurans Berkelompok (Baru) BPO
 PP/BPO/PKS/24  2 A
09.08.2016 pdf-icon1
 13. Arahan Kerja Tuntutan Pelan Insuran UTM BPO  PP/BPO/PKS/24.01  2 B
 09.08.2016 pdf-icon1
 14. Prosedur Pengurusan Maklumbalas Pelanggan BPO PP/BPO/SSACD/25 2 C 07.08.2016 pdf-icon1
 15. Prosedur Pengurusan Wang Bantuan Jenazah BPO PP/BP0/PKS/30 2 A 11.08.2016 pdf-icon1
 16.  Prosedur Perancangan Latihan Jangka Pendek  BSM PP/BSM/PRL/13   F  01.01.2018 pdf-icon1
 17. Prosedur Pengendalian Latihan Jangka Pendek  BSM PP/ BSM/PPL/14 2 E 20.08.2016 pdf-icon1
 18. Arahan Kerja Pemilihan Penceramah/Fasilitator, Pembekal Makanan, Tempat Latihan & Peserta  BSM PP/ BSM/PPL/14.01 2 D 20.08.2016 pdf-icon1
19. Arahan Kerja Pengendalian Latihan  BSM PP/ BSM/PPL/14.02 2 E 20.08.2016 pdf-icon1
 20. Arahan Kerja Bayaran Pengendalian Latihan  BSM PP/ BSM/PPL/14.03 2 E 20.08.2016 pdf-icon1
 21. Arahan Kerja Penilaian Program   BSM PP/ BSM/PPL/14.04 2 E 04.09.2017 pdf-icon1
 22. Prosedur Perancangan Modal Insan BSM PP/BSM/PMI/07  2 B  01.02.2016 pdf-icon1
 23. Prosedur Pengambilan dan Pelantikan Staf BSM PP/BSM/PPS/08
 2 B 01.02.2016 pdf-icon1
 24. Arahan Kerja Pengiklanan Jawatan BSM PP/BSM/PPS/08.01   2 B 01.02.2016 pdf-icon1
 25. Arahan Kerja Pengambilan dan Pelantikan Staf Di Bawah Jawatankuasa Pemilih Bagi Jawatan Kursi BSM PP/BSM/PPS/08.02
 2 B 01.02.2016 pdf-icon1
 26. Arahan Kerja Pengambilan Dan Pelantikan Staf Akademik BSM PP/BSM/PPS/08.03
 2 C 01.02.2016 pdf-icon1
 27. Arahan Kerja Pengambilan dan Pelantikan Staf Pengurusan Profesional Dan Pelaksana
BSM PP/BSM/PPS/08.04   2 C
01.02.2016 pdf-icon1
 28. Arahan Kerja Pengambilan dan Pelantikan Staf Antarabangsa BSM PP/BSM/PPS/08.05   2 B 01.02.2016 pdf-icon1
 39. Prosedur Perkhidmatan Personel BSM  PP/BSM/PPP/09  2  B 01.02.2016 pdf-icon1
 30. Arahan Kerja Urusan Cuti Haji
BSM PP/BSM/PPP/09.01   2 B
01.02.2016
pdf-icon1
 31. Arahan Kerja Urusan Cuti Sakit BSM  PP/BSM/PPP/09.02
 2  C 01.02.2016 pdf-icon1
 32. Arahan Kerja Urusan Cuti Tanpa Rekod (Isteri Bersalin) BSM PP/BSM/PPP/09.05
 2 B
01.02.2016 pdf-icon1
 33. Arahan Kerja Urusan Cuti Tanpa Rekod (Pelbagai) BSM  PP/BSM/PPP/09.06  2 C
01.02.2016
pdf-icon1
 34. Arahan Kerja Pembayaran Imbuhan Tahunan/Bayaran Khas Prestasi
BSM  PP/BSM/PPP/09.07  2 A
01.02.2016 pdf-icon1
 35. Arahan Kerja Urusan Penilaian Prestasi BSM  PP/BSM/PPP/09.08  2 C 01.02.2016 pdf-icon1
 36. Arahan Kerja Urusan Pergerakan Gaji BSM  PP/BSM/PPP/09.09  2 A
01.02.2016 pdf-icon1
 37. Arahan Kerja Urusan Pengendalian Peperiksaan Perkhidmatan Staf (Anjuran UTM)
BSM  PP/BSM/PPP/09.10  2 B
01.02.2016
pdf-icon1
 38. Arahan Kerja Urusan Peperiksaan Anjuran Luar Untuk Staf UTM BSM  PP/BSM/PPP/09.11  2 B
01.02.2016
pdf-icon1
 39. Arahan Kerja Pertukaran/Perpindahan Staf Dalam UTM BSM  PP/BSM/PPP/09.12  2 B 01.02.2016 pdf-icon1
 40. Arahan Kerja Urusan Tambang Percuma dan Mengunjungi Wilayah Asal BSM  PP/BSM/PPP/09.13  2 A
07.12.2012  pdf-icon1
 41. Arahan Kerja Persaraan Wajib BSM PP/BSM/PPP/09.14  2 B
01.02.2016
pdf-icon1
 42. Arahan Kerja Persaraan Terbitan BSM  PP/BSM/PPP/09.15  2 A
01.02.2016 pdf-icon1
 43. Arahan Kerja Persaraan Pilihan BSM  PP/BSM/PPP/09.16  2 B 01.02.2016
pdf-icon1
 44. Arahan Kerja Pengesahan Jawatan / Dilanjutkan Tempoh Percubaan / Ditamatkan Perkhidmatan BSM  PP/BSM/PPP/09.17  2 B
01.02.2016 pdf-icon1
 45. Arahan Kerja Pemberian Taraf Pekerja Berpencen
BSM  PP/BSM/PPP/09.18  2 C
01.02.2016 pdf-icon1
 46. Arahan Kerja Pemangkuan/Penanggungan Kerja
BSM  PP/BSM/PPP/09.19  2 B
01.02.2016 pdf-icon1
47. Arahan Kerja Permohonan Peletakan Jawatan / Pelepasan Jawatan
BSM  PP/BSM/PPP/09.20  2 D
24.08.2016 pdf-icon1
 48. Arahan Kerja Pinjaman Staf Ke Agensi Luar
BSM  PP/BSM/PPP/09.22  2 B 01.02.2016 pdf-icon1
 49. Arahan Kerja Kenaikan Pangkat Jawatan Profesor Gred Khas C, B & A BSM  PP/BSM/PPP/09.23  2 C 01.02.2016 pdf-icon1
 50. Arahan Kerja Proses Kenaikan Pangkat Profesor Madya Gred DS54 dan Pensyarah Kanan Gred DS52
BSM  PP/BSM/PPP/09.24  2 C
01.02.2016 pdf-icon1
 51. Arahan Kerja Kenaikan Pangkat Staf Pengurusan Profesional dan Pelaksana
BSM  PP/BSM/PPP/09.25  2 B 01.02.2016 pdf-icon1
 52. Arahan Kerja Urusan Kemudahan Tambang Percuma Ke Luar Negeri Bagi Pegawai Jawatan Utama A dan ke Atas, Gred Khas A Serta Yang Setaraf BSM  PP/BSM/PPP/09.26  2 B 01.02.2016 pdf-icon1