Select Page

Arahan/Prosedur Kerja Pejabat Pendaftar

Pemakluman

  • Dokumen di bawah adalah dalam bentuk PDF dan hanya boleh dibuka menggunakan Adobe Reader.
  • Dokumen memerlukan Kata Laluan (Password) untuk dibuka. Sila hubungi Urusetia (Encik Mohamad Redha Ext:30082 atau Puan Mariam Ext:30475) untuk mendapatkan capaian maklumat berkenaan.
  • Kesemua dokumen adalah di bawah kategori ‘Dokumen Terkawal’ dan hanya boleh digunakan bagi tujuan rujukan sahaja. Sekiranya dicetak, dokumen yang dicetak dikategorikan sebagai ‘Dokumen Tidak Terkawal’.
Bil. Prosedur/Arahan Kerja
Bahagian Identifikasi Edisi Pindaan Tarikh Kuatkuasa Muat Turun
1. Prosedur Pengurusan Siasatan BK PP/BK/PPS/7 3 0 01.05.2018 pdf-icon1
 2. Prosedur Pengurusan Pelekat Kenderaan BK PP/BK/PPP/8 3 0 01.05.2018 pdf-icon1
 3. Prosedur Pengurusan Kawalan Keselamatan Am BK PP/BK/PPK/9 3 0 01.05.2018 pdf-icon1
 4. Prosedur Pengurusan Keluar Masuk Senjata Api Dan Peluru BK PP/BK/PSA/10 3 0 01.05.2018 pdf-icon1
 5. Prosedur Kemudahan Perubatan Staf UTM BPO PP/BPO/KPS/11 3 0 01.05.2018 pdf-icon1
 6. Arahan Kerja Pelantikan Baharu/Pelantikan Semula Dan Penamatan Klinik Panel BPO  PP/BPO/KPS/11.01 3 A 01.01.2019 pdf-icon1
 7. Arahan Kerja Pendaftaran/ Pertukaran Klinik Panel BPO  PP/BPO/KPS/11.02  3 0 01.05.2018 pdf-icon1
 8. Arahan Kerja Bayaran Perubatan BPO  PP/BPO/KPS/11.03  3 0
01.05.2018 pdf-icon1
 9. Prosedur Pengurusan Mel Universiti BPO  PP/BPO/PMU/12  3 0
01.05.2018 pdf-icon1
 10. Arahan Kerja Pengurusan Mel Pos Laju/Kurier/Berdaftar /A.R Register
BPO  PP/BPO/PMU/12.01  3 0 01.05.2018 pdf-icon1
 11. Prosedur Pengurusan Kad Matrik UTM BPO  PP/BPO/PKM/13  3 0
01.05.2018 pdf-icon1
 12. Prosedur Pengurusan Pelan Insurans Berkelompok (Baru) BPO
 PP/BPO/PKS/14 3 0
01.05.2018 pdf-icon1
 13. Arahan Kerja Tuntutan Pelan Insuran UTM BPO  PP/BPO/PKS/14.01 3 0
01.05.2018 pdf-icon1
 14. Prosedur Pengurusan Maklumbalas Pelanggan BPO PP/BPO/SSACD/15 3 0 01.05.2018 pdf-icon1
 15. Prosedur Pengurusan Wang Bantuan Jenazah BPO PP/BP0/PKS/16 3 0 01.05.20186 pdf-icon1
 16. Prosedur Perancangan Sumber Manusia
BSM PP/BSM/PSM/17  3 0  01.05.2018 pdf-icon1
 17. Prosedur Pengambilan dan Pelantikan Staf BSM PP/BSM/PPS/18
3 0 01.05.2018 pdf-icon1
18. Arahan Kerja Pengiklanan Jawatan BSM PP/BSM/PPS/18.01  3 0 01.05.2018 pdf-icon1
19. Arahan Kerja Pengambilan dan Pelantikan Staf Di Bawah Jawatankuasa Pemilih Bagi Jawatan Kursi BSM PP/BSM/PPS/18.02
 3 0 01.05.2018 pdf-icon1
20.
Arahan Kerja Pengambilan Dan Pelantikan Staf Akademik BSM PP/BSM/PPS/18.03
 3 0 01.05.2018 pdf-icon1
21. Arahan Kerja Pengambilan dan Pelantikan Staf Pengurusan Profesional Dan Pelaksana
BSM PP/BSM/PPS/18.04   3 0
01.05.2018 pdf-icon1
 22. Arahan Kerja Pengambilan dan Pelantikan Staf Antarabangsa BSM PP/BSM/PPS/18.05   3 0 01.05.2018 pdf-icon1
23. Arahan Kerja Urusan Pengendalian Peperiksaan Perkhidmatan Staf (Anjuran UTM)
BSM  PP/BSM/PPP/18.06  3  A 01.01.2019 pdf-icon1
 24. Arahan Kerja Urusan Peperiksaan Anjuran Luar Untuk Staf UTM
BSM PP/BSM/PPP/18.07
 3 A
01.01.2019
pdf-icon1
25 . Arahan Kerja Pertukaran Staf Dalam UTM
BSM  PP/BSM/PPP/18.08
 3  0 01.05.2018 pdf-icon1
 26. Arahan Kerja Kenaikan Pangkat Jawatan Profesor Gred Khas C,B & A
BSM PP/BSM/PPP/18.09
 3 0
01.05.2018 pdf-icon1
27. Arahan Kerja Proses Kenaikan Pangkat Profesor Madya Gred DS54 Dan Pensyarah Kanan DS52
BSM  PP/BSM/PPP/18.10  3 0
01.05.2018
pdf-icon1
 28. Arahan Kerja Kenaikan Pangkat Staf Pengurusan Profesional Dan Pelaksana
BSM  PP/BSM/PPP/18.11  3 0
01.05.2018 pdf-icon1
29. Arahan Kerja Pelantikan Baharu/Semula Kontrak Staf Bukan Akademik
BSM  PP/BSM/PPP/18.12  3 0 01.05.2018 pdf-icon1
30. Arahan Kerja Sandangan Staf Dalam Sistem HRMIS
BSM  PP/BSM/PPP/18.13 Digugurkan mulai 01.01.2019
31 . Arahan Kerja Semakan Data Tidak Integriti Dalam sistem HRMIS
BSM  PP/BSM/PPP/18.14 Digugurkan mulai 01.01.2019
32. Prosedur Cuti Atas Sebab Perubatan
BSM  PP/BSM/PPP/19  3 0
01.05.2018
pdf-icon1
 33. Prosedur Pengurusan Cuti  Tanpa Rekod
BSM  PP/BSM/PPP/20  3 0 01.05.2018 pdf-icon1
 34. Prosedur Pengurusan Cuti Perkhidmatan
BSM  PP/BSM/PPP/21 3 0
01.05.2018
pdf-icon1
 35. Arahan Kerja Urusan Cuti Tanpa Rekod Mengikut Pasangan Bertugas Di Dalam Atau Luar Negeri
BSM PP/BSM/PPP21.01  3 A
01.01.2019
pdf-icon1
 36. Arahan Kerja Urusan Pelepasan Pejabat
BSM  PP/BSM/PPP/21.02 3 0
01.05.2018 pdf-icon1
 37. Arahan Kerja Pengurusan Penilaian Prestasi
BSM  PP/BSM/PPP/21.03  3 0 01.05.2018
pdf-icon1
 38. Arahan Kerja Persaraan BSM  PP/BSM/PPP/21.04  3 0
01.05.2018 pdf-icon1
39. Arahan Kerja Pemangkuan/Penanggungan Kerja
BSM  PP/BSM/PPP/21.05  3 0
01.05.2018 pdf-icon1
 40. Arahan Kerja Urusan Kemudahan Tambang Percuma Ke Luar Negeri Bagi Pengawai Jawatan Utama A Dan Ke Atas, Gred Khas A Serta Yang Setaraf
BSM  PP/BSM/PPP/21.06 3 0
01.05.2018 pdf-icon1
 41. Prosedur Pengesahan Dalam Perkhidmatan/ Perlanjutan Tempoh Percubaan
BSM  PP/BSM/PPP/22  3 0 01.05.2018 pdf-icon1
 42. Prosedur Peminjaman Staf, Pertukaran Sementara Dan Pertukaran Tetap
BSM  PP/BSM/PPP/23  3 0 01.05.2018 pdf-icon1
 43. Prosedur Pengurusan Kaunseling
BSM  PP/BSM/PPP/24  3 0
01.05.2018 pdf-icon1
 44. Prosedur Pengurusan Tempoh Pemerhatian dalam Dasar Pemisah
BSM  PP/BSM/PPP/25  3 0 01.05.2018 pdf-icon1
 45. Arahan Kerja Pelaksanaan Fasa Saringan Dalam Tempoh Pemerhatian
BSM PP/BSM/PPP/25.01 3 0 01.05.2018 pdf-icon1
 46.  Arahan Kerja Pelaksanaan Fasa Intervensi Kesihatan Dalam Tempoh Pemerhatian
 BSM PP/BSM/PPP/25.02  3 01.05.2018   pdf-icon1
 47.  Arahan Kerja Pelaksanaan Fasa Intervensi Kewangan Dalam Tempoh Pemerhatian   BSM PP/BSM/ PPP/25.03
 0 01.05.2018   pdf-icon1
48.
 Arahan Kerja Pelaksanaan Fasa Intervensi Pembangunan/ Intervensi Kaunseling Dalam Tempoh Pemerhatian  BSM  PP/BSM/ PPP/25.04
01.05.2018  pdf-icon1 
49.
Arahan Kerja Pelaksanaan Fasa Pemantauan
 BSM PP/BSM/ PPP/25.05 3 0 01.05.2018 pdf-icon1
 50. Prosedur Pengisytiharaan Harta
 BSM PP/BSM/ PPP/26 3 0 01.05.2018 pdf-icon1
 51.  Prosedur Perancangan Latihan Jangka Pendek  BSM PP/BSM/ PPL/27 3  0  01.05.2018 pdf-icon1
 52. Arahan Kerja Perancangan Latihan Jangka Pendek  BSM PP/ BSM/ PPL/27.01 3 0 01.05.2018 pdf-icon1
 53. Arahan Kerja Buku Program Latihan Staf  BSM PP/ BSM/ PPL/27.02 3 0 01.05.2015 pdf-icon1
 54. Arahan Kerja Pengendalian Latihan  BSM PP/ BSM/ PPL/27.03 3 0 01.05.2018 pdf-icon1
 55. Arahan Kerja Pemilihan Penceramah, Pembekal, Tempat Kursus & Peserta  BSM PP/ BSM/ PPL/27.04 3 A 01.01.2019 pdf-icon1
 56. Arahan Kerja Bayaran Pengendalian Latihan  BSM PP/ BSM/ PPL/27.05 3 0 01.05.2018 pdf-icon1
57. Arahan Kerja Penilaian Program BSM PP/BSM/ PPL/27.06 3 0 01.05.2018 pdf-icon1

Kemaskini : 1 Januari 2019