Select Page

Manual Kualiti

Manual Kualiti adalah dokumen utama dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti. Ianya disediakan selaras dengan klausa 4.2.2 Standard ISO 9001:2008. Dokumen ini jelas menunjukkan komitmen pengurusan terhadap setiap klausa dalam Standard ISO 9001:2008.

book

Download

Bil. Dokumen
   Identifikasi
   Edisi
   Pindaan
   Tarikh Kuatkuasa
1.      MANUAL KUALITI PEJABAT PENDAFTAR
PP/MK/4.2.2 2 C 01.02.2016

 

 

Pemakluman

  • Dokumen di bawah adalah dalam bentuk PDF dan hanya boleh dibuka menggunakan Adobe Reader.
  • Dokumen memerlukan Kata Laluan (Password) untuk dibuka. Sila hubungi Urusetia (Encik Mohamad Redha Ext:30082 atau Puan Noroslinawati Ext:31183) untuk mendapatkan capaian maklumat berkenaan.
  • Kesemua dokumen adalah di bawah kategori ‘Dokumen Terkawal’ dan hanya boleh digunakan bagi tujuan rujukan sahaja. Sekiranya dicetak, dokumen yang dicetak dikategorikan sebagai ‘Dokumen Tidak Terkawal’.