Select Page

Manual Kualiti & Prosedur Pengurusan

Manual Kualiti adalah dokumen utama dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti. Ianya disediakan selaras dengan klausa 7.5 Standard ISO 9001:2015. Dokumen ini jelas menunjukkan komitmen pengurusan terhadap setiap klausa dalam Standard ISO 9001:2015.

Pemakluman

  • Dokumen di bawah adalah dalam bentuk PDF dan hanya boleh dibuka menggunakan Adobe Reader.
  • Dokumen memerlukan Kata Laluan (Password) untuk dibuka. Sila hubungi Urusetia (Encik Mohamad Redha Ext:30382 atau Puan Mariam Edon Ext:30475) untuk mendapatkan capaian maklumat berkenaan.
  • Kesemua dokumen adalah di bawah kategori ‘Dokumen Terkawal’ dan hanya boleh digunakan bagi tujuan rujukan sahaja. Sekiranya dicetak, dokumen yang dicetak dikategorikan sebagai ‘Dokumen Tidak Terkawal’.
Bil. Dokumen
   Identifikasi
   Edisi
   Pindaan
   Tarikh Kuatkuasa
Muat Turun
1.  Manual Kualiti
PP/MK/7.5 3 0 01.05.2018 book
2.
Prosedur Kawalan Dokumen
PP/KD/7.5.3/01 3 0 01.05.2018 book
3.
Prosedur Kawalan Rekod
PP/KR/7.5.3/02 3 0 01.05.2018 book
4.
Prosedur Audit Dalam
PP/P/AD/9.2.2/03
3 0 01.05.2018 book
5.
Prosedur Kawalan Ketidakpatuhan Produk
PP/P/KKP/8.7/04
3 0 01.05.2018 book
6.
Prosedur Tindakan Pembetulan
PP/P/TB/10.2/05
3 0 01.05.2018 book
7.
Prosedur Pengurusan Risiko
PP/P/PR/6.1/06
3 0 01.05.2018 book