Select Page

Manual Kualiti

Manual Kualiti adalah dokumen utama dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti. Ianya disediakan selaras dengan klausa 7.5 Standard ISO 9001:2015. Dokumen ini jelas menunjukkan komitmen pengurusan terhadap setiap klausa dalam Standard ISO 9001:2015.

book

Bil. Dokumen
   Identifikasi
   Edisi
   Pindaan
   Tarikh Kuatkuasa
1.      MANUAL KUALITI PEJABAT PENDAFTAR
PP/MK/7.5 2 D 01.10.2017

 

 

Pemakluman

  • Dokumen di bawah adalah dalam bentuk PDF dan hanya boleh dibuka menggunakan Adobe Reader.
  • Dokumen memerlukan Kata Laluan (Password) untuk dibuka. Sila hubungi Urusetia (Encik Mohamad Redha Ext:30382 atau Puan Mariam Edon Ext:30475) untuk mendapatkan capaian maklumat berkenaan.
  • Kesemua dokumen adalah di bawah kategori ‘Dokumen Terkawal’ dan hanya boleh digunakan bagi tujuan rujukan sahaja. Sekiranya dicetak, dokumen yang dicetak dikategorikan sebagai ‘Dokumen Tidak Terkawal’.