Select Page

Aktiviti SPK

AKTIVITI SPK PEJABAT PENDAFTAR UTM 2015

1. Pelan Audit Dalaman ISO 2015

Carta Alir Audit Dalam 2015 [Download Word/PDF]

 

2. Carta Alir Audit Dalam (Kuatkuasa 1 Januari 2013)

Carta Alir Audit Dalam 2015[Download Word/PDF]

 

3. Borang-Borang Audit Dalam

Borang Senarai Semak Audit Dalam (PP-F06)  Edisi 2, Pindaan 0
Download
Borang OFI {PP-F07(OFI)} Edisi 2, Pindaan 0
Download
Borang NCR { PP-F07 (NCR) } Edisi 2, Pindaan 0
Download
Borang Pindaan Dokumen (PP-F01) Edisi 2, Pindaan A Download
Tindakan Pembetulan {PP-F08 (B)} Edisi 2, Pindaan 0
Download
Borang Tindakan Pencegahan {PP-F08(C)} Edisi 2, Pindaan 0
Download

 

4. Jadual Audit Dalam 2015  [Download Word/PDF]