Publication

Repositori bahan rujukan, buletin, artikel, buku panduan, laporan dan slaid ceramah yang berkaitan serta banyak lagi bahan-bahan yang boleh dirujuk.
 

Panduan Kemudahan Pesara
Universiti Teknologi Malaysia

v39 Minda Sinergi Bil.37 Tahun 2015

ltpp2015 Laporan Tahunan Pejabat Pendaftar 2015

kodetikautm Kod Etika Profesional & Akademik UTM

V38 Minda Sinergi Bil.37 Tahun 2015

V37 Minda Sinergi Bil.37 Tahun 2015

ltpp2014 Laporan Tahunan 2014 Pejabat Pendaftar UTM

 V36 Minda Sinergi Bil.36 Tahun 2015

icon35 Minda Sinergi Bil.35 Tahun 2014

buletin2014v34_pg01 Minda Sinergi Bil.34 Tahun 2014

 konvoutm52 Majlis Konvokesyen Ke-51 UTM

 

 konvoutm52i Majlis Konvokesyen Ke-52 UTM

 

ltpp2013 Laporan Tahunan Pejabat Pendaftar 2013

mindasinergi2013 Minda Sinergi 2013 (Buletin Pejabat Pendaftar Rangkuman 2013)

 

cover LT2012 small Laporan Tahunan Pejabat Pendaftar 2012
Read Online
Open/Download
buku5scover Buku Panduan Amalan Persekitaran Berkualiti (5S) Pejabat PendaftarDownload *pdf
lt2011 Laporan Tahunan 2011 Pejabat Pendaftar
Read Online
minda sinergi Buletin Pejabat Pendaftar 2012
Read Online
Laporan Tahunan Pejabat Pendaftar 2010 Laporan Tahunan 2010 Pejabat PendaftarDownload *.pdf
@ link 1;
@ link 2;
Baca Online

download
Minda Sinergi 2011 Buletin Pejabat Pendaftar 2011 Download *.pdf
@ Baca Online

download
meninggalkan pejabat Panduan Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja

Terbitan:
Bahagian Pengurusan Modal Insan
Pejabat Pendaftar UTM


 GPP STAF BUKAN AKADEMIK Garis Panduan Pengambilan dan Pelantikan Staf Bukan Akademik

Terbitan:
Bahagian Pengurusan Modal Insan
Pejabat Pendaftar UTM


 GPP STAF AKADEMIK Garis Panduan Kenaikan Pangkat Staf Akademik

Terbitan:
Bahagian Pengurusan Modal Insan
Pejabat Pendaftar UTM


 SOKONGAN Garis Panduan Kenaikan Pangkat Kumpulan Pengurusan Pelaksana (Sokongan)

Terbitan:
Bahagian Pengurusan Modal Insan
Pejabat Pendaftar UTM


GPP PNP Garis Panduan Kenaikan Pangkat Staf Kumpulan Pengurusan dan Profesional

Terbitan:
Bahagian Pengurusan Modal Insan
Pejabat Pendaftar UTM


Polisi Komersialisasi Harta Intelek UTM Polisi Komersialisasi Harta Intelek UTM

Terbitan:
Bahagian Pengurusan Akademik
Pejabat Pendaftar UTM

download
Polisi Kebebasan Akademik Polisi Kebebasan Akademik & Kecemerlangan Profesional

Terbitan:
Bahagian Pengurusan Akademik
Pejabat Pendaftar UTM

download
polisiprosedur Polisi & Prosedur Penubuhan, Atribut & Pembubaran Entiti AkademikTerbitan:
Bahagian Pengurusan Akademik
Pejabat Pendaftar UTM

download
Polisi Dan Prosedur Pengambilan Pelajar Prasiswazah Polisi & Prosedur Pengambilan Pelajar PrasiswazahTerbitan:
Bahagian Pengurusan Akademik
Pejabat Pendaftar UTM

download
Polisi Dan Prosedur Pengurusan Senat Polisi & Prosedur Pengurusan SenatTerbitan:
Bahagian Pengurusan Akademik
Pejabat Pendaftar UTM

download
spp
Standard People Practice (SPP)
Terbitan:
Pejabat Pendaftar UTM

lp2009 Laporan Tahunan Pejabat Pendaftar 2009Terbitan:
Bahagian Pengurusan Modal Insan (HCM),
Pejabat Pendaftar UTM

cutibelajar Polisi & Peraturan Cuti BelajarTerbitan:
Bahagian Pembangunan Modal Insan (HCD),
Pejabat Pendaftar UTM

download
Garis Panduan Pelantikan Tenaga Akademik Pelawat / Adjunct (Tamu) / Jemputan

Terbitan:
Bahagian Pengurusan Modal Insan,
Pejabat Pendaftar UTM

download
cis Manual Pengguna
Modul Competency Index For Support Staff (CIS)

Terbitan Bersama:
Bahagian Pengurusan & Pentadbiran Organisasi (BPPO) Pejabat Pendaftar UTM; &
Bahagian Perkomputeran Pentadbiran CICT UTM*Download Borang: Data Ketegori Staf

download
FELO Panduan Skim Felo Pakar

Terbitan:
Bahagian Pengurusan Modal Insan,
Pejabat Pendaftar UTM


izin Dasar & Prosedur Peletakan Jawatan & Pelepasan Dengan Izin

Terbitan:
Bahagian Pengurusan Modal Insan,
Pejabat Pendaftar UTM

EXAM Panduan Peperiksaan Perkhidmatan Staf

Terbitan:
Bahagian Pengurusan Modal Insan,
Pejabat Pendaftar UTM


KOSA Kosa Istilah Pengurusan Modal Insan

Terbitan:
Bahagian Pengurusan Modal Insan,
Pejabat Pendaftar UTM


elppt Garis Panduan Polisi Penilaian Prestasi Staf Akademik eLPPT

Terbitan:
Bahagian Pengurusan Modal Insan,
Pejabat Pendaftar UTM

TATACARA MESYUARAT Panduan & Tatacara Pengurusan Mesyuarat UTM

Terbitan:
Bahagian Pengurusan Modal Insan,
Pejabat Pendaftar UTM


 

(Dilawati 1,828 kali, 1 lawatan hari ini)