Inovasi

Inovasi Pejabat Pendaftar

Budaya inovasi amat digalakkan di Pejabat Pendaftar selaras dengan amanat Dato’ Naib Canselor yang meminta warga UTM menghayati budaya inovasi dalam setiap aspek kehidupan tanpa mengira jawatan atau skim perkhidmatan.

Inovasi Pejabat Pendaftar adalah merujuk kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak MAMPU bertarikh 29 Januari 2010.

Jawatankuasa Pengurusan Inovasi telah menyediakan Borang Daftar Inovasi bagi menggalakkan staf untuk mewar-warkan produk/hasil inovasi mereka sebagai rekod jabatan.

Senarai Inovasi Pejabat Pendaftar

Registrar's Office Awards & Achievements