Anugerah Penerbitan

Anugerah Penerbitan

KATEGORI KUMPULAN

PEMENANG (Wang Tunai RM300.00 & Sijil)
Polisi Program Attachment (Hanifah binti Ahmad, Shiraz Yasmin binti Muhidin)

PENGHARGAAN (Wang Tunai RM100.00 & Sijil)
Garis Panduan Pelantikan Pentadbir Akademik (Noerwati binti Dolhaji, Mohamad Hairudin bin Shahari, Rashidah binti Ali)
Polisi Cuti Belajar (Hanifah binti Ahmad, Shiraz Yasmin binti Muhidin)

KATEGORI INDIVIDU

PEMENANG (Wang Tunai RM100.00 & Sijil)
Dina Azleema binti Mohamed Nor (Bahagian Sumber Manusia)

PENGHARGAAN (Wang Tunai RM50.00 & Sijil)
Hasanuddin bin Othman (Pejabat Pendaftar UTM KL)
Mohd Faizal bin Hassan (Pejabat Pendaftar UTM KL)