Anugerah OSHE

Anugerah Keselamatan, Kesihatan & Persekitaran Pekerjaan (OSHE)

PEMENANG (Wang Tunai RM300.00 & Sijil)
Bahagian Keselamatan

PENGHARGAAN (Wang Tunai RM100.00 & Sijil)
Seksyen Pembangunan, Bahagian Sumber Manusia
Bahagian Pengurusan Organisasi