Anugerah 5S

Anugerah Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)

PEMENANG (Wang Tunai RM300.00 & Sijil)
Zon Sinergi (Seksyen Pembangunan, Bahagian Sumber Manusia)

PENGHARGAAN (Wang Tunai RM100.00 & Sijil)
Zon Transformasi (Bahagian Pengurusan Organisasi)
Zon Kreativiti (Bahagian Keselamatan)