Soal Selidik Kepuasan Pelanggan Pejabat Pendaftar UTMKL

Sila tandakan dengan √ bagi jawapan yang dipilih.

   

  √ 1. Amat Tidak Memuaskan √ 2. Tidak Memuaskan √ 3. Memuaskan √ 4. Sangat Memuaskan √ 5. Cemerlang

   Bahagian A : Profil Responden

  • Bahagian B : Pandangan Umum Terhadap Pejabat Pendaftar

  • Bahagian C : Layanan Staf Yang Memberikan Perkhidmatan

  • Bahagian D : Tempoh Masa Tindakan

  • Bahagian E : Penyampaian Perkhidmatan & Tahap Pengetahuan

  • Bahagian F : Perkhidmatan Unit Pentadbiran

  • Bahagian G : Perkhidmatan Unit Keselamatan

  • Bahagian H : Perkhidmatan Unit Sumber Manusia

  • Cadangan / Pandangan

   

  Tarikh Tutup : 16 Disember 2016