Contoh Senarai Tugas Staf

Ini adalah contoh senarai tugas untuk dijadikan asas/panduan staf. Pertambahan tugas bagi setiap jawatan adalah tertakluk kepada keperluan dan fungsi Pusat Tanggungjawab (PTJ) masing-masing. Contoh senarai tugas mengikut Skim Jawatan adalah seperti berikut :-

(Dilawati 4,966 kali, 1 lawatan hari ini)