Seksyen Pengurusan & Data

Bajet & Waran Perjawatan, Urusan Inventori, Pembelian Peralatan Pejabat, Penyelaras Kualiti, Penyelaras Laporan & Statistik Bahagian, Urus Setia Pelbagai Mesyuarat, Keperluan Latihan Staf HCM, Dan Lain-Lain Pentadbiran HCM, Audit Perjawatan, HR Risk Management, Penerbitan Buku Panduan/Polisi HCM

 

(Dilawati 384 kali, 1 lawatan hari ini)