Senarai Semak Staf Akademik Kontrak

Senarai Semak Staf Akademik Kontrak

Lantikan Pensyarah Kanan (Gred DS51), Profesor Madya (Gred DS53), Profesor (Gred VK07,VK06,VK05)

Merupakan pas yang dikeluarkan kepada Pegawai Dagang yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pegawai Dagang ( JKPD ) ataupun agensi kawalselia yang berkaitan.

1. KATEGORI PAS PENGGAJIAN

a.Pas Penggajian Kategori I

Gaji lebih daripada RM5000
Tempoh kontrak 2 tahun ke atas

b.Pas Penggajian Kategori II

Gaji kurang dari RM5000
Tempoh kontrak kurang dari 2 tahun

2. PAS TANGGUNGAN

Pas Tanggungan dikeluarkan kepada tanggungan pemegang Pas Penggajian Kategori I.

1.Isteri/suami
2.Anak di bawah 21 tahun
3.Anak angkat di bawah 21 tahun
4.Anak kelainan upaya

(Dilawati 235 kali, 1 lawatan hari ini)