International Academic Staff

GARIS PANDUAN PERMOHONAN SOKONGAN BAGI MENDAPATKAN PERMIT MASUK/TARAF PENDUDUK TETAP (PR) OLEH PENSYARAH WARGA ASING DI UNIVERSITI AWAM

 1. Contoh CV Permohonan PR UTM 2015
 2. Garis Panduan Permohonan Sokongan Mendapatkan Permit Masuk (PR) 2015
 3. Proses Kerja Fakulti – Permohonan PR
 4. Proses Kerja HCM – Permohonan PR
 5. Senarai Semak Permohonan Permit Masuk – PR

Prosedur Pembaharuan Visa, Perlantikan dan Penamatan Kontrak Perkhidmatan.

Senarai Semak Permohonan Visa

 1. Senarai Semak Staf Akademik Kontrak
 2. Senarai Semak Staf Akademik Pelawat
 3. Senarai Semak Pas Lawatan Sosial
 4. Senarai Semak Personal Bond

Senarai Semak Perlantikan dan Pembaharuan Kontrak

 1. Kedudukan Perjawatan Fakulti
 2. Laporan Temubual
 3. Staf Lapor Diri
 4. Publication Information
 5. Senarai Semak Perlantikan Staf Kontrak

Permohonan Permanent Resident (PR)

 1. Senarai Semak Permit Masuk

Muat Turun Borang

 1. Borang Permohonan Pas Penggajian
 2. Borang Permohonan Pas Tanggungan
 3. Borang Permohonan Pas Lawatan Ikhtisas
 4. Borang Permohonan Visa
 5. Borang Personal Bond
 6. Surat Akuan Penaja

Kerta kerja pelantikan dan penyambungan staf akademik luar negara

 1. Kertas Kerja Pelantikan Semula Staf Luar Negara (Contoh)
 2. Kertas Kerja Pelantikan Staf Luar Negara (Contoh)
 3. Borang Laporan Kesihatan (Lamp. A) Pelantikan Baru
 4. Borang Laporan Kesihatan (Lamp. B) Pelantikan Semula
 5. Borang Pemakluman Staf Lapor Diri di Fakulti
 6. Format Maklumat Penerbitan
 7. Kedudukan Perjawatan (Format Berkelayakan Ph.D)

Kerta kerja peletakan jawatan dan penamatan perkhidmatan staf akademik luar negara

 1. Kertas Kerja Peletakan Jawatan (Contoh)
 2. Kertas Kerja Penamatan Perkhidmatan – Performance (Contoh)

Kertas kerja permohonan peningkatan matagaji

 1. Kertas Kerja Permohonan Peningkatan Matagaji (Contoh)

Senarai semak peningkatan gred

 1. Checklist (Permohonan Peningkatan Gred)

 

 

 

 

 

 

 

(Dilawati 523 kali, 1 lawatan hari ini)