Bahan Rujukan Peperiksaan Perkhidmatan Staf UTM

Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Sokongan Yang Setaraf

Kertas II – Syarat Perkhidmatan

Perintah Am Bab A – Lantikan & Kenaikan Pangkat

Perintah Am Bab B – Elaun & Kemudahan

Perintah Am Bab C – Cuti

Perintah Am Bab E – Perumahan Perintah Am

Bab F – Perubatan

Perintah Am Bab G – Waktu Kerja Lebih Masa

qPengurusan Prestasi

rPenamatan Perkhidmatan

sPengesahan Jawatan

(Dilawati 489 kali, 1 lawatan hari ini)