ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2016

======================================================================================

 SLAID TAKLIMAT PENYEDIAAN DOKUMEN PPSM KEPADA PSM PTJ TERKINI

Bil Perkara :-  
1. JADUAL TINDAKAN PPSM BIL.1 2017  
2. JADUAL PEMBENTANGAN MPPSM BIL.1/2017  
3. FORMAT MINIT MESYUARAT  
4. JADUAL KUOTA  
5. GARIS PANDUAN & KRITERIA PENCALONAN APC   
6. FORMAT LAMPIRAN E : SENARAI STAF TIDAK MENGISI PENILAIAN PRESTASI   
7.  BORANG PINDAAN MARKAH PENILAIAN PRESTASI   
8. SENARAI MAKLUMAT PERLU DIHANTAR KEPADA URUS SETIA  

   

(Dilawati 1,457 kali, 1 lawatan hari ini)