Piagam Pelanggan

Kami berjanji akan:

  1. Mengisi kekosongan jawatan kenaikan pangkat  dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas tarikh keputusan oleh Pihak Berkuasa berkaitan;
  2. Mengeluarkan surat tawaran pelantikan baru kepada calon dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih/Jawatankuasa Pengurusan Universiti.
  3. Melaksanakan Peperiksaan Perkhidmatan Staf dua (2) kali setahun mengikut jadual tahunan yang ditetapkan;
  4. Mengeluarkan keputusan Peperiksaan Perkhidmatan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Perkhidmatan Staf.
(Dilawati 191 kali, 1 lawatan hari ini)