Objektif Kualiti

 1. Memastikan 85% pengisian jawatan dilaksanakan berdasarkan waran  dan kekosongan jawatan semasa.
 2. Memastikan 95% kenaikan pangkat staf dapat dilaksanakan dalam tahun semasa.
 3. Memastikan urusan perkhidmatan personel berjaya diselesaikan tertakluk kepada proses kerja berikut:
 • Surat pengesahan dalam jawatan dikeluarkan dalam masa tujuh (7) hari bekerja selepas menerima minit mesyuarat yang telah diperakukan oleh Pengurusan Tertinggi Universiti;
 • Maklumat  asas bakal pesara di‘input’/dihantar dalam tempoh dua (2) tahun dan dokumen kedua persaraan wajib di ‘input’/dihantar tiga (3) bulan sebelum tarikh persaraan ke Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPA;
 • Permohonan persaraan pilihan di‘input’/dihantar tiga (3) bulan sebelum tarikh kuatkuasa persaraan ke Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPA;
 • Mengeluarkan keputusan peperiksaan perkhidmatan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas pengesahan Jawatankuasa Peperiksaan Perkhidmatan.
 1. Memastikan 95% polisi dan pekeliling perkhidmatan diangkat untuk kelulusan universiti.
 2. Memberi maklumbalas akuan penerimaan surat dalam masa satu hari bekerja.
 3. Menyediakan fakta kes rayuan dalam tempoh empat belas hari (14) hari bekerja dari tarikh penerimaan kes.
 4. Indeks kepuasan pelanggan Bahagian adalah 80%.
(Dilawati 489 kali, 1 lawatan hari ini)