Fungsi BSM

  1. Pengurusan dan  Perancangan Modal Insan Universiti: Bajet Mengurus Perjawatan, Emolumen dan Pengurusan Waran.
  2. Penggubal, Penggerak dan Pengurusan Kawal Selia Polisi dan Peraturan Berkaitan Pengurusan Modal Insan.
  3. Pengurusan Pengambilan, Pelantikan dan Kenaikan Pangkat.
  4. Pengurusan Peperiksaan Perkhidmatan Staf dan Pengurusan Penilaian Prestasi.
  5. Pengurusan Sistem Maklumat Staf Universiti.
  6. Pelan Penggantian Universiti.
  7. Pengurusan Perkhidmatan Personnel: Gaji & Emolumen, Buku Rekod Kenyataan Perkhidmatan Staf, Penamatan & Peletakan Jawatan, Pengesahan & Pelanjutan Tempoh Percubaan, Pergerakan Gaji, Anjakan Gaji, Hadiah Pergerakan Gaji, Penanggungan & Pemangkuan, Peminjaman/Penindikan, Pelbagai Cuti, Pertukaran & Pemindahan, Taraf Pekerja Berpencen/KWSP, Persaraan, Gantian Cuti Rehat, Ganjaran Persaraan, Pembayaran Bonus/Imbuhan Khas Kerajaan, Tambang Percuma/Mengunjungi Wilayah Asal dan Pengurusan Pengisytiharan Harta Staf.
(Dilawati 592 kali, 1 lawatan hari ini)