SENARAI SEMAK PTJ TELAH HANTAR MAKLUMAT MPPSM

 
BIL FAKULTI / BAHAGIAN PEMBENTANGAN  DOKUMEN MPPSM Catatan
1 UTM RAZAK SCHOOL 30.3.2017 / 9.30 – 9.50 pagi Submit : 27.3.2017
2 Advanced Informatics School (UTM AIS) 30.3.2017 /  9:50 pagi – 10:10 pagi Submit : 27.3.2017
3 International Business School (IBS) 30.3.2017  / 10:10 pagi – 10:30 pagi Submit : 27.3.2017
4 UTM Perdana School 30.3.2017 / 10:30 pagi – 10:50 pagi  Submit : 29.3.2017
5 Malaysia-Japan International Institute of Technology (MJIIT) 30.3.2017 / 10:50 pagi – 11:10 pagi Submit : 24.3.2017
6 Pejabat Canseleri 30.3.2017 / 11:10 pagi – 11:30 pagi   Submit : 27.3.2017
7 Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) 30.3.2017 / 11:30 pagi – 11:50 pagi  Submit : 27.3.2017
8 Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) 30.3.2017 / 11:50 pagi – 12.10 tghari Submit : 27.3.2017
9 Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Mahasiswa & Alumni) 30.3.2017 / 12:10– 12:30 t/hri  Submit : 27.3.2017
10 Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 30.3.2017 / 12.30 – 12:50 t/hri   Submit : 29.3.2017
11 Fakulti Kejuruteraan Elektrik 30.3.2017 / 2.15 – 2.35 ptg  Submit : 28.3.2017
12 Fakulti Kejuruteraan Awam 30.3.2017 / 2.35  – 2.55 ptg   Submit : 29.3.2017
13 Fakulti Sains 30.3.2017 / 2.55  – 3:15 ptg  Submit : 28.3.2017
14 Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah 30.3.2017 / 3:15 – 3:35 ptg  Submit 27.3.2017
15 Perpustakaan 2.4.2017 /  3:35 – 3:55 ptg  Submit 29.3.2017
16 Fakulti Pendidikan 2.4.2017 / 10:00– 10:20 pagi  Submit : 28.3.2017
17 Fakulti Biosains dan Kejuruteraan Perubatan 2.4.2017 / 10.20– 10: 40 pagi Submit : 26.3.2017
18 Fakulti Tamadun Islam 2.4.2017 /  10:40 – 11:00 pagi  Submit : 28.3.2017
19 Fakulti Pengurusan 2.4.2017 / 11:00 -11:20 pagi Submit : 26.3.2017
20 Fakulti Komputeran 2.4.2017 / 11:20 – 11:40 pagi  Submit : 28.3.2017
21 Akademi Bahasa 2.4.2017 /  11:40 pagi –12:00 t/hari  Submit 27.3.2017
22 Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi     2.4.2017 / 12:00 – 12:20 t/hari Submit : 26.3.2017
23 Pejabat Bendahari 2.4.2017 /  12:20 – 12:40 t/hari Submit : 27.3.2017
24 Pejabat Harta Bina 2.4.2017 /  12:40 – 1.00 ptg  Submit : 27.3.2017
25 Fakulti Alam Bina 2.4.2017 / 2.15– 2.35 ptg  Submit : 29.3.2017
26 Fakulti Kejuruteraan Kimia & Kejuruteraan Tenaga 2.4.2017 /  2:35  – 2:55 ptg  Submit : 27.3.2017
27 Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) 2.4.2017 /  2:55 – 3.15 ptg  Submit : 29.3.2017
28 UTMLEAD  2.4.2017 /  3:15 – 3.35 ptg Submit : 28.3.2017
29 Pejabat Pendaftar 2.4.2017 /  3.35 – 3.55 ptg  Submit : 29.3.2017
(Dilawati 234 kali, 1 lawatan hari ini)